Вівторок, 06 липня 2021 15:11

«Теплове» питання – під питанням із багатьма невідомими

Pleskun pr

Pleskun pr

В останній день червня, 30 числа, відбулася VI сесія Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області VIII скликання. Затверджений порядок денний пленарного засідання складався із 38 пунктів. Найжвавішу дискусію з огляду на актуальність прогнозовано викликало питання надання згоди КП «Теплоенерго» на укладання договору з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» про постачання природного газу.

Одним із перших до обгово­рення долучився депутат-ваго­нобудівник, голова бюджетної комісії Олександр Плескун. «Ми мусимо ретельно роз­глянути це питання і прийняти зважене рішення. З одного бо­ку, розуміємо, що наше місто наразі без гарячої води й мо­же залишитися без тепла. Але наші дії щодо надання дозво­лу Теплоенерго на укладання договору з постачання газу не забезпечать усе місто гарячою водою й теплом», – розпочав він свій виступ.

Олександр Плескун нагадав усім, що лівобережну частину Кременчука теплом і гарячою водою забезпечує Кременчуць­ка ТЕЦ, а правобережну – ТЕЦ ПАТ «Крюківський вагонобу­дівний завод». І зазначив, що обидва ці теплогенеруючі під­приємства відмовилися підпи­сувати договір із ТОВ «Нафтогаз Трейдинг»: «Їхні представники були присутні на засіданні де­путатської бюджетної комісії й зазначили, що запропонований варіант договору на постачання газу вони підписати не можуть».

Одна з причин відмови – на­явність у цій версії документу ознак зловживання з боку НАК «Нафтогаз України» монополь­ним становищем. Зокрема, згідно з його умовами, компа­нія, уклавши договір із цим по­стачальником газу, не зможе співпрацювати з іншими газо­трейдерами, зокрема у частині придбання комерційного газу для власних потреб і змушена буде купувати його за надто ви­сокою ціною.

Серед інших недоліків за­пропонованого договору, що їх озвучив Олександр Плескун у своєму виступі, – зокрема обов’язкова попередня оплата газу в розмірі 50% його вартос­ті, взимку це 12 млн грн щоміся­ця, величезні штрафи за пору­шення терміну її внесення тощо.

Тож він запропонував у разі погодження надання дозволу КП «Теплоенерго» на укладан­ня договору з ТОВ «Нафтогаз Трейдинг» подати скаргу до Ан­тимонопольного комітету Укра­їни і звернутися до суду щодо невизнання окремих норм до­говору.

Після жвавого обговорення «теплового» питання за участю директора КП «Теплоенерго» Віталія Одношевного, керівни­ка юридичного департаменту Валерія Мирошніченка та де­путатів добро на укладання до­говору Теплоенерго з Нафто­газ Трейдинг таки дали, щоб підприємство могло нормаль­но працювати. Але – за умови, що на адресу останнього буде відправлено протокол розбіж­ностей із переліком зауважень до тих частин договору, що не влаштовують Кременчук.

Прочитано 317 разів