Інтелектуальна власність

ПАТ «КВБЗ» володіє потужним інтелектуальним капіталом - персоналом, який володіє знаннями, навиками, виробничим досвідом, та нематеріальними активами, що включають патенти, бази даних, програмне забезпечення, знаки для товарів і послуг, ноу-хау та ін., і це дозволяє виконувати велику кількість власних багатоетапних проектів, гарантувати високу ступінь реалізації в проектах найбільш прогресивних технічних рішень, що забезпечують досягнення оптимальних показників та характеристик продукції, що випускається.

Діяльність підприємства є безперервним інноваційним процесом перетворення потенційних можливостей інтелектуальної власності в реальні інструменти економічного розвитку. ПАТ «КВБЗ» займається забезпеченням патентної чистоти проектно-конструкторських розробок і продукції, що випускається, а також дбає про своєчасне отримання правової охорони власних розробок. В ПАТ «КВБЗ» діє система захисту інтелектуальної власності, а також система матеріальної і моральної мотивації працівників, які вносять творчий внесок у створення нової техніки та сприяють отриманню правової охорони і використанню у виробництві винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій.

Використання об'єктів інтелектуальної власності у виробництві дозволяє ПАТ «КВБЗ» виготовляти високотехнологічну продукцію, зменшити матеріальні та трудові витрати, заощадити значні виробничі ресурси. Завдяки впровадженню в виробництво винаходів, корисних моделей, промислових зразків, раціоналізаторських пропозицій підприємство отримує значний додатковий дохід.

Інтелектуальна власність, створена на ПАТ «КВСЗ», його інтелектуальний капітал, робить нашу продукцію конкурентоспроможною на ринку, а підприємство успішним і значимим для економіки країни.