Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера